Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 

Aktuality

13. 03. 2019
Sluníčkový den se blíží

11. 03. 2019
Převzetí šeku od firmy Howden ČKD Compressors s.r.o.

07. 03. 2019
Převzetí šeku od firmy LMC, s. r. o.

22. 11. 2018
Převzetí šeku od firmy LK SERVIS/GERnétic

31. 10. 2018
Charitativní aukce archivních vín

06. 10. 2018
TPA pro Nadační fond Rozum a Cit

05. 10. 2018
Pomoc pro Dominika

31. 05. 2018
Děkujeme ČSOB!

25. 05. 2018
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR – Nadačního fondu Rozum a Cit

10. 04. 2018
ABY KRÁSA DUŠE MOHLA ROZKVÉST
GERnétic podporuje vzdělání dětí

6.4.2018 Děkovný dopis

29.3.2017 Sluníčkový den

29.3.2017 Poděkování

18.12.2017 Vánoční setkání na parníku

27.10.2017 Setkání pěstounských rodin v Moravském krasu

5.10.2017 Naše české ruce, galavečer

2.10.2017 Kniha Zuzany Maléřové

9.9. Radost z houslí

31.8. Letní tábor s angličtinou

18.9. Napsali nám

11.9. Nezapomenutelné zážitky z anglického tábora

23.6. Na zahradní slavnosti ve škole Duhovka prodávaly děti školní časopis na kterém vybraly 2 879 Kč a škola doplatila 2 121 Kč. Tento dar umožní Patrikovi odjet na letní tábor pro handicapované děti. Srdečně děkujeme!

22.6. Červnové pečení v ČSOB na Radlické vyneslo 17 tisíc korun! Děkujeme!

12.6. Děti s pěstouny na výletě Prahou

25.4. Velikonoční dílna pro děti v Moneta Money bank

4.4. Zapojili jsme se do kampaně Dobrý start - z rodiny doletí dál

4.4. Sluníčkový den letos proběhne 25. a 26. dubna

24.2.2017
Poděkování NF rozum a cit za pomoc pěstounským rodinám a jejich dětem od pěstounky Vladimíry Gubaničové.

3.2.2017
Jak dopadla básnická soutěž? Rozhodně neváhejte a čtěte.


Opět je možnost žádat o příspěvky od NF Rozum a Cit.

další aktuality -->

Sluníčkový den

Nadační aktivity

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany
Tel: 323 631 205

Fotogalerie

 

O nás

ZK  

Nadační fond Rozum a Cit založili manželé Málikovi v roce 1996 jako nestátní neziskovou organizaci, jejímž posláním je všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti, s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí.

Při své činnosti Nadační fond důsledně dbá na naplňování zásady osobní účasti, konkrétní pomoci a empatického přístupu ke každému projektu.

V praxi to znamená, že Nadační fond vyřizuje žádosti od náhradních rodin a sociálních pracovníků, ale je také často ve spolupráci s odbornými organizacemi a řeší případy, kdy je třeba opuštěným dětem nebo náhradním rodinám neprodleně pomoci v těžké životní situaci.

Souběžně s tím však nepřestává podporovat ty rodiny, kterým v minulosti již vypomohl, ale jejichž složitá situace trvá.

Klientům Nadační fond pomáhá také materiálně.

Nadační fond navázal úzké kontakty s řadou neziskových organizací, úřadů a institucí. Mezi nejbližší partnery Fondu celá léta patří pražské Středisko náhradní rodinné péče.  
Jeho zaměstnanci jsou vždy vstřícní, a tak s nimi můžeme konzultovat odborné záležitosti.

Velmi dobrou spolupráci Nadační fond během dlouholeté praxe navázal také s řadou odborů sociálních věcí při městských a krajských úřadech po celé ČR, do jejichž kompetence problematika náhradní rodinné péče patří.

Velmi úzká a provázaná je odborná spolupráce s Občanským sdružením Rozum a Cit, které nabízí náhradním rodinám prostřednictvím svých služeb podporu, která vede
k porozumění chování a potřeb dětí a k získávání praktických informací o tom, jak řešit jednotlivé problémy spojené s výchovou.

Společným cílem obou organizací je též snaha o vytváření vhodných podmínek
pro výkon náhradní rodinné péče v České republice. Společně šíříme myšlenku náhradního rodičovství a ovlivňujeme rozvoj systému péče o ohrožené děti mediální osvětou,  publikační činností a připomínkováním systémových a legislativních procesů v této oblasti. 

Naplňujeme tak myšlenky profesora Matějčka, který říká:

Je důležité umožnit dítěti vyrůstat v prostředí:

  • ve kterém se cítí bezpečně
  • ve kterém se orientuje a které mu dodává spolehlivé citové vazby,
  • které umožňuje uspokojovat základní psychické potřeby a harmonicky rozvíjet jeho osobnost,
  • které je stimulující, oceňující a přijímající jeho individualitu,
  • a které dává možnost rozvinout potřebu otevřené budoucnosti.

(Matějček, Z.; Langmeier, J.: Psychická deprivace v dětství. 1974)

 

Ve spolupráci s firmami, které nás průběžně oslovují, připravujeme pro náhradní rodiny během celého roku zajímavé zážitky na akcích v různých regionech ČR.   

Zakladatelům Nadačního fondu manželům Málikovým a všem jeho zaměstnancům
se za několikaleté období podařilo dát jasný smysl a směr projektům na pomoc a podporu náhradním rodinám. Přehled darů na konkrétní projekty za jednotlivé roky do konkrétních rodin najdete v sekci Přehled darů.

Dnes jsme již důvěryhodnou organizací na poli náhradní rodinné péče.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se na této cestě pomoci a podpory s námi podíleli a zachováte nám do dalšího období přízeň.

 

 
© Rozum a Cit