Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

InfoPanel

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC


aktuality podrobně -->

Stalo se

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Doprovázení

RaCAlice Kunešová
Vedoucí služeb Doprovázení

doprovazeni"zavináč"rozumacit.org

tel.: +420 730 157 041

Služba Doprovázení je poskytována všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Dne 4. 2. 2013 Krajský úřad Středočeského kraje udělil Občanskému sdružení Rozum a Cit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v tomto rozsahu:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a sledování výkonu pěstounské péče této osoby.
Právní rámec ke stažení zde.

Posláním služby Doprovázení je poskytování komplexní podpory pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Nejvyšším hlediskem pro poskytování podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu pěstounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi jedním průvodcem a pěstounskou rodinou.

Cíle naší služby

 • Dítě vyrůstá v láskyplném prostředí náhradní rodiny a dobře prospívá. 
 • Náhradní rodiče vytvářejí pro dítě stabilní a bezpečné prostředí. 
 • Náhradní rodiče plní dobře svoje povinnosti v oblasti výchovy svěřeného dítěte, formou vzdělávání i sdílení zkušeností tyto svoje dovednosti zvyšují. 
 • S odbornou podporou zvládají náhradní rodiče řešení nenadálých a těžkých situací v rodině a tak chrání zdravý vývoj svěřeného dítěte.
DOP

Pro koho jsou určeny naše služby

Jsme zde pro jakékoli dítě, které se na nás obrátí a požádá nás o pomoc z důvodu ochrany svého života a dalších práv.

Primární cílová skupina:
 • Děti a mládež vyrůstající v pěstounské a poručenské péči
 • Osoby pečující (dále jen pěstouni) a osoby v evidenci (dále jen pěstouni na přechodnou dobu)
 • Pěstouni a poručníci vychovávající děti svých příbuzných (např. prarodiče) a děti vyrůstající u svých příbuzných v rámci pěstounské péče
Sekundární cílová skupina:
 • Biologičtí rodiče a příbuzní dětí v pěstounské a poručenské péči
 • Biologické děti pěstounů a poručníků
Zásady naší činnosti
 1. Zájem dítěte: středem veškeré péče je samotné dítě a jeho nejlepší zájem – naplnění potřeby bezpečí a jistoty, otevřené budoucnosti, smysluplného světa, stálosti vztahů a potřeby osobní identity. Průvodce a všichni ostatní spolupracovníci dohlíží na naplňování základních potřeb zdravého vývoje dítěte.
 2. Rovný přístup a dodržování práv klientů: přistupujeme stejným způsobem ke každému klientovi, bez ohledu na jeho rasovou příslušnost, náboženský nebo světový názor, na jeho finanční a majetkové poměry, na jeho vzdělání. Poskytování služeb je přizpůsobeno úměrně věku a mentálním schopnostem klienta. Při práci respektujeme lidskou důstojnost klientů, dodržujeme jejich práva vyplývající z platné legislativy.
 3. Diskrétnost: nepředáváme žádné informace o klientech dalším osobám bez jejich písemného souhlasu. Klienti stvrzují podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů.
 4. Respekt ke svobodného rozhodnutí klienta: plně respektujeme rozhodnutí klienta řešit situaci způsobem, který si sám zvolil, pokud však toto řešení není v rozporu se zájmem dítěte a s uzavřenou Dohodou o výkonu pěstounské péče. Stejně tak je respektujeme rozhodnutí klienta spolupráci ukončit.
 5. Individuální a citlivý přístup: vytváříme vstřícnou atmosféru tak, aby se klient cítil uvolněně a měl důvěru v kvalitu služby. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a s ohledem na jeho aktuální rozpoložení, potřeby a požadavky.
 6. Odbornosti: klademe důraz na vzdělávání průvodců rodin i na jejich osobnostní kvality a předpoklady. 
 7. Podpora klienta v aktivním přístupu k řešení problémů: pracujeme tak, aby klienti nalezli vlastní zdroje a byli dostatečně soběstační při řešení svých problémů.
 8. Spolupráce s dalšími odborníky: nabízíme podle individuálních potřeb klientů kontakty na návazné služby a instituce.
 9. Komplexní podpora: propojujeme individuální péči o klienta (rodinu) s dalšími službami organizace i Nadačního fondu.

Poskytujeme pěstounům všechny služby, které ukládá zákon, tedy doprovázení, vzdělávání, respitní a odlehčující službu (viz příslušné sekce), kromě toho mají klienti možnost využít nadstandardních služeb, jako je například terapie, asistovaný kontakt dětí s jejich biologickými rodiči, letní pobyty pro celé rodiny atd.

Dohoda Rozum a Cit

*Tento model neplatí pro všechna pracoviště 
OSPOD, ale je v současné době převažující

Nabídka služeb Rozumu a Citu v kostce

 • Všechny služby „pod jednou střechou“
 • Možnost využít služeb Poradenského centra Rozum a Cit, jako je terapie, diagnostika dítěte, asistovaný kontakt dětí s rodiči, arteterapeutická skupina pro děti umístěné do náhradních rodin, skupina prarodičů  - pěstounů (a dalších příbuzných – pěstounů)
 • Možnost využít letních pobytů, tábora pro děti, výletů, klubů, vzdělávání ve vlastním regionu

Průvodce rodiny

 • Dochází do rodiny minimálně jednou za dva měsíce, hovoří s pěstouny a s dítětem, kromě toho je k dispozici na telefonu v případě akutně vyvstalého problému;
 • řeší s rodinou aktuální problémy, případně doporučí rodině určitou specializovanou službu;
 • spolupracuje s OSPOD, zasílá zprávy OSPOD o průběhu spolupráce jednou za 6 měsíců (tato zpráva je klientovi k dispozici);
 • pomáhá pěstounům naplňovat povinný plán jejich vzdělávání;
 • má podpůrnou roli pro rodinu, bere klienty jako partnery a jako osoby nejvíce kompetentní k řešení svých potíží;
 • dohlíží na sociálně právní ochranu dětí v rodině;
 • zpracovává s pěstouny Plán práce s rodinou, který obsahuje Respitní plán, Vzdělávací plán a Plán práce s dítětem.


Postup vyřizování podnětů a stížností (klikněte pro stažení dokumentu v pdf)

 

 © Rozum a Cit