Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

Akce pro náhradní rodiče

Akce pro odborníky

Stalo se

5.4. Vydali jsme dvě nové publikace k tématům NRP

27.3. Nabízíme nové kurzy pro odborníky

15.3. Děkujeme za podporu firmě K+B Expert

14.3. Nákupem v Tescu můžete podpořit náš tábor pro děti z náhradních rodin

12.12. Podepisujeme petici za omezení ústavní péče

19.9. Nabízíme supervize pro odborné pracovníky SPOD

13.9. V Plzni pořádáme Den otevřených dveří

7.9. Odstranění souběhu odměny pěstouna a rodičovského příspěvku

29.8. Pořádáme profesní setkání pracovníků OSPOD a NNO

2.8. Vydali jsme výroční zprávu za rok 2015

18.7. Pěstounská péče na přechodnou dobu je stále živé téma

6.6. Reagujeme na článek "Traumat se nebojíme, na city nehledíme"

9.5. Byli jsme na konferenci „Jak dětství ovlivňuje dospělost“

30.3. Dokončili jsme přípravu budoucích náhradních rodičů v Praze

10.2. Video - rozhovor s psycholožkou Janou Kovařovicovou

6.1. Můžete nás podpořit nákupem přes GIVT.cz

aktuality podrobně -->

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

Telefon
Poradna: 733 102 901
Doprovázení: 730 157 041
Vzdělávání: 774 416 879

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Doprovázení

Služba Doprovázení je poskytována všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Dne 4. 2. 2013 Krajský úřad Středočeského kraje udělil Občanskému sdružení Rozum a Cit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v tomto rozsahu:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a sledování výkonu pěstounské péče této osoby.

Posláním služby Doprovázení je poskytování komplexní podpory pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Nejvyšším hlediskem pro poskytování podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu pěstounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi jedním průvodcem a pěstounskou rodinou.

Poskytujeme pěstounům všechny služby, které ukládá zákon, tedy doprovázení, vzdělávání, respitní a odlehčující službu (viz příslušné sekce), kromě toho mají klienti možnost využít nadstandardních služeb, jako je například terapie, asistovaný kontakt dětí s jejich biologickými rodiči, letní pobyty pro celé rodiny atd.

Dohoda Rozum a Cit

*Tento model neplatí pro všechna pracoviště 
OSPOD, ale je v současné době převažující

Nabídka služeb Rozumu a Citu v kostce

 • Všechny služby „pod jednou střechou“
 • Možnost využít služeb Poradenského centra Rozum a Cit, jako je terapie, diagnostika dítěte, asistovaný kontakt dětí s rodiči, arteterapeutická skupina pro děti umístěné do náhradních rodin, skupina prarodičů  - pěstounů (a dalších příbuzných – pěstounů)
 • Možnost využít letních pobytů, tábora pro děti, výletů, klubů, vzdělávání ve vlastním regionu


Jak pracuje průvodce rodiny

 • Dochází do rodiny minimálně jednou za dva měsíce, hovoří s pěstouny a s dítětem, kromě toho je k dispozici na telefonu v případě akutně vyvstalého problému
 • Řeší s rodinou aktuální problémy, případně doporučí rodině určitou specializovanou službu
 • Spolupracuje s OSPOD, zasílá zprávy OSPOD o průběhu spolupráce jednou za 6 měsíců (tato zpráva je klientovi k dispozici)
 • Pomáhá pěstounům naplňovat povinný plán jejich vzdělávání
 • Má podpůrnou roli pro rodinu, bere klienty jako partnery a jako osoby nejvíce kompetentní k řešení svých potíží
 • Dohlíží na sociálně právní ochranu dětí v rodině

Pracujeme v Praze, Středočeském kraji a Plzni. V sekci Regiony se dozvíte více. 

 
© Rozum a Cit