Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

Akce pro náhradní rodiče

Akce pro odborníky

Stalo se

25.9. Zakončili jsme projekt podpořený NTM

12.9. Sdílíme článek "Děti bez lásky"

24.8. Nabíráme pěstounské rodiny z Plzně a okolí

28.7. Hledáme průvodce pro Prahu a okolí

25.7. Mohli jste položit online dotaz naší terapeutce

25.7. Sdílíme hezký rozhovor s pěstounkou na přechodnou dobu

30.6. Vydali jsme výroční zprávu za rok 2016

2.6. V září odstartujeme přípravy náhradních rodičů

2.6. Sdílíme rozhovor s lektory příprav náhradních rodičů

5.4. Vydali jsme dvě nové publikace k tématům NRP

aktuality podrobně -->

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

Telefon
Poradna: 733 102 901
Doprovázení: 730 157 041
Vzdělávání: 774 416 879

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Rozum a Cit, zapsaný spolek

Rozum a Cit, zapsaný spolek, je nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče v České republice. Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí.
Rodinná péče by vždy měla mít přednost před ústavní výchovou.

Rozum a Cit podporuje náhradní rodiny od roku 2000 poskytováním služeb.

Při poskytování služeb klademe velký důraz na komplexnost. Cílem je vytvářet provázanou strukturu podpory náhradním rodinám a dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči.

 

RaC

Foto: Rozum a Cit při celoorganizačním setkání

 

Podporou, kterou poskytujeme náhradním rodinám:

 • pomáháme dětem žijícím mimo vlastní rodinu rozvíjet vlastní identitu, osobnost a sociální dovednosti,

 • pomáháme dětem vyrovnat se s následky deprivace, prožitých emocionálních traumat a s náročnými situacemi, které s sebou život mimo vlastní rodinu přináší,

 • pomáháme rodinám vytvářet bezpečné a harmonické prostředí vhodné pro vývoj dětí,

 • pomáháme rodičům při výchově přijatých dětí, podporujeme jejich informovanost a znalost jejich práv.

 

Řada náhradních rodičů tak nachází v organizaci průběžnou podporu při výchově jim svěřených dětí.

Při své činnosti usilujeme o znalost konkrétní situace rodiny a hledání vhodné podpory a možností řešení dle skutečných potřeb rodiny a jejích členů. Při práci však dbáme také na vytváření podmínek pro zvýšení kompetencí klienta.

Aktivity naší organizace tak směřují k profesionální průběžné podpoře náhradních rodin, tak aby byly schopné flexibilně reagovat na konkrétní individuální potřeby dětí, náhradních rodičů i celé rodiny.

Společným cílem Zapsaného spolku i Nadačního fondu je též snaha o vytváření vhodných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče v České republice. Společně šíříme myšlenku náhradní rodinné péče a ovlivňujeme rozvoj systému péče o ohrožené děti mediální osvětou, publikační činností a připomínkováním systémových a legislativních procesů v této oblasti.

 

 Pověření k činnosti

 • Dne 18. 7. 2002 Magistrát hlavního města Prahy udělil Občanskému sdružení Rozum a Cit „Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí“ dle zákona č. 359/1999 Sb.

 • Dne 14. 11. 2007 Magistrát hlavního města Prahy udělil Občanskému sdružení Rozum a Cit „registraci poskytovatele sociálních služeb v oblasti – Odborné sociální poradenství“.

 • Dne 4. 2. 2013 Krajský úřad Středočeského kraje udělil Občanskému sdružení Rozum a Cit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v tomto rozsahu:

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a sledování výkonu pěstounské péče této osoby.

 • Dle nového občanského zákoníku bylo Občanské sdružení přeměněno na Zapsaný spolek. Od 1. 1. 2014 tak užíváme název Rozum a Cit, z. s.

 

 

 

 

 
© Rozum a Cit