Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
 

Odlehčení

Jitka JanouškováBc. Jitka Janoušková
Vedoucí služeb Odlehčení a respitní péče

janouskova"zavianáč"rozumacit.org
tel.: 736 632 239

Služba odlehčení je poskytována pěstounům, kteří s námi uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče. Na základě Metodiky z MPSV č. j.: 2013/33463-211, Občanského zákoníku, § 47a odst. 2 písm. b zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně.

Tato služba nabízí dvě formy:

Odlehčení

Poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti (v minimálním rozsahu 4 hodiny denně), poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti starší 2 let v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce. Odlehčení lze využít na akcích pořádaných Rozum a Cit, z. s. nebo na akcích, kterých se účastní svěřené dítě např. lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory, příměstské tábory atd. Pro tyto účely máme stanoven příspěvek na jedno dítě na kalendářní rok. Aktuální částka je stanovena vždy ke konci kalendářního roku na rok následující.

Také sem spadá individuální hlídání, které je potřeba vždy zkonzultovat se svým průvodce.

 

Respit

Krátkodobá pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě v případě zdravotní neschopnosti pěstouna, úmrtí blízké osoby, narození dítěte, při vyřizovaní nezbytných záležitostí spojených s výkonem pěstounské péče (např.: povinné vzdělávání, úřední jednání související s výkonem pěstounské péče, soudy týkající se pěstounské péče).

Rozum a Cit, z. s. pořádá odlehčovací akce pro děti v podobě: letních táborů, celodenních výletů, tvořivých dílen a víkendových pobytů. U předem vybraných vzdělávacích akcí zajišťujeme respit.

 © Rozum a Cit