Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
 

Odlehčení

Jitka JanouškováBc. Jitka Janoušková
Vedoucí služeb Odlehčení a respitní péče

janouskova"zavianáč"rozumacit.org
tel.: 736 632 239

Služba odlehčení je poskytována pěstounům, kteří s námi uzavřeli Dohodu o výkonu pěstounské péče. Na základě Metodiky z MPSV č. j.: 2013/33463-211, Občanského zákoníku, § 47a odst. 2 písm. b zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně.

Tato služba nabízí dvě formy:

Odlehčení
Celodenní péče o svěřené děti (v minimálním rozsahu 4 hodiny denně), dovolená pro pěstouny (odpočinutí od celodenní náročné péče o děti) slouží kpsychohygieně; pouze pro děti starší 2 let. Odlehčení lze využít na akcích pořádaných Rozumem a Citem, z. s. nebo na akcích od jiných organizacích (lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory, příměstské tábory, …). Také sem spadá individuální hlídání, které je potřeba vždy zkonzultovat se svým průvodcem

Respit
Krátkodobá pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě v případě zdravotní neschopnosti pěstouna, úmrtí blízké osoby, narození dítěte, při vyřizovaní nezbytných záležitostí spojených s výkonem pěstounské péče (např.: povinné vzdělávání, úřední jednání související s výkonem pěstounské péče, soudy týkající se pěstounské péče).

Rozum a Cit, z. s. pořádá odlehčovací akce pro děti v podobě: celodenních výletů, tvořivých dílen, víkendových pobytů. Také nabízíme letní tábory. Dále zajišťujeme respit u předem vybraných vzdělávacích akcí.

 © Rozum a Cit