Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

Akce pro odborníky

InfoPanel

Hledáme posily do týmu na různé pozice

20.03.2018 Sdílíme: Petici DAR: "Dítě patří do rodiny, ne do ústavu"

10.01.2018 Sdílíme: Výzvu DAR k programovému prohlášení Vlády

11.10.2017 Proběhlo celoorganizační sektání v Kutné Hoře

25.09. Zakončili jsme projekt podpořený NTM

12.09. Sdílíme článek "Děti bez lásky"

25.07. Sdílíme hezký rozhovor s pěstounkou na přechodnou dobu

30.06. Vydali jsme výroční zprávu za rok 2016

02.06. V září odstartujeme přípravy náhradních rodičů

02.06. Sdílíme rozhovor s lektory příprav náhradních rodičů

05.04. Vydali jsme dvě nové publikace k tématům NRP

aktuality podrobně -->

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Odlehčení

Jitka JanouškováBc. Jitka Janoušková
Vedoucí služeb Odlehčení a respitní péče

janouskova"zavianáč"rozumacit.org
tel.: 736 632 239

Pěstounům, kteří s námi uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče, poskytujeme na základě zákona mimojiné službu odlehčení. Rodiny si mohou zvolit, jakou formou budou tuto službu čerpat. Některé rodiny využijí možnost proplacení nebo částečné úhrady odlehčovacích aktivit dle vlastního výběru - tábory, školy v přírodě, pobyty s výukou jazyků, pobyty v lázních a ozdravovnách.

Další volbou může být využití odlehčovací aktivity pořádané naší organizací. Rodinám jsou dle našich možností a poptávky v daném regionu nabízeny celodenní výlety, výtvarné sobotní dílny nebo víkendové pobyty pro děti či mladistvé. V tomto roce byla v Plzni rozšířena nabídka odlehčení o tzv. "otevřené odpoledne", kdy je možné pravidelně první středu v měsíci využít nabízené odlehčení v prostorách naší kanceláře. Tato možnost se bude rozšiřovat i do dalších regionů.

V letošním roce vzbudil velký zájem náš první 5-denní tábor, kterého se účastnilo 15 dětí. Na základě kladných ohlasů u pěstounů a hlavně samotných dětí zvažujeme v roce 2015 uspořádání dvou táborů.

Některé rodiny využívají pravidelnou terénní službu odlehčení - tato služba se poskytuje spíše výjimečně a to rodinám, které vychovávají děti s nějak specifickými nároky na péči - děti fyzicky či duševně handicapované, psychiatricky nemocné nebo rodinám s větším počtem dětí.Respitní službu využilo v uplynulém roce 5 rodin. 

Respitní službu chápeme jako zajištění nebo zprostředkování péče o děti ve chvílích, kdy jsou náhradní rodiče zaneprázdněni důležitými úkony týkajícími se pěstounské péče - soudní řízení, jednání s úřady nebo vyžaduje-li to jejich zdravotní stav - návštěva lékaře, plánované zákroky, dlouhodobá hospitalizace, nenadálé události. Při zajištění respitní péče je pro nás prioritou setrvání dítěte v domácím prostředí, v tomto smyslu sestavujeme s rodinou tzv. respitní plán s kontakty na osoby rodině blízké, popř. jiné náhradní rodiny a další osoby, které jsou v takových případech za naší podpory schopné péči o dítě zajistit.

Dále zajišťujeme odlehčovací služby během některých vzdělávacích akcí.

Na základě žádosti provázejících organizací či OSPOD můžeme službu za individuálně stanovených podmínek poskytnout i pěstounům, kteří s námi nemají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče (např. účast dětí na táboře, setkání sourozenců vyrůstajících v různých rodinách na víkendovém pobytu, atd.)

 

 

 

 

 

 

 
© Rozum a Cit