Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
 

Případové konference

Případová konference je plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu. Cílem případové konference je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán péče.

Více o případových konferencích včetně příkladů proběhlých setkání můžete nalézt v našich materiálech (v sekci "Ke stažení").

Rozum a Cit, z. s. zajišťuje:

  • Organizaci a facilitaci případových konferencí
  • Organizaci a facilitaci případových konferencí pod vedením dítěte (interaktivních případových konferencí)
  • Výcviky pro facilitátory
  • Supervize facilitátorů
  • Vzdělávání v oblasti případových konferencí

Ceník

Případové konference pro rodiny, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu PP s Rozum a Cit, z. s.

  • Rozum a Cit, z. s. zajišťuje kompletní organizaci případové konference, svolavatelem je OSPOD - zdarma pro účastníky a OSPOD
  • Rozum a Cit, z. s. vysílá pouze facilitátora, svolavatelem i organizátorem případové konference je OSPOD (OSPOD souhlasí s Formulářem konání PK a předem dohodnutým formátem zápisu PK) - zdarma pro účastníky a OSPOD

Případové konference pro rodiny, které nemají uzavřenou Dohodu o výkonu PP s Rozum a Cit, z. s.

  • Rozum a Cit, z. s. zajišťuje kompletní organizaci případové konference, svolavatelem je OSPOD - 6000 Kč + cestovné
  • Rozum a Cit, z. s. vysílá pouze facilitátora, svolavatelem i organizátorem případové konference je OSPOD (OSPOD souhlasí s Formulářem konání PK a předem dohodnutým formátem zápisu PK) - 2000 Kč + cestovné

Zajišťujeme rovněž případové konference pod vedením dítěte (interaktivní případové konference) za stejných finančních podmínek.

Organizaci a facilitaci případových konferencí provádíme v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji.  V případě zájmu o facilitaci mimo tyto oblasti nás neváhejte kontaktovat, doporučíme vám facilitátory působící v jiných krajích, kteří absolvovali facilitační výcvik Rozum a Cit.

Pro více informací kontaktujte Mgr. Barboru Hruškovou, vedoucí služby Případových konferencí, na telefonu +420 730 157 044 nebo e-mailu hruskova@rozumacit.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Rozum a Cit