Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
 

Příručky a publikace

Sborník kazuistik asistovaných setkání (2017) - „Každý z nás má své kořeny, ne každý však ví, odkud a kam vedou“

Specifika vzdělávání pěstounů z řad příbuzných (2017) - shrnutí osmi let zkušeností svépomocné terapeutické skupiny pro pěstouny - příbuzné

Metodika asistovaného kontaktu (2015) - metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou

Sborník k projektu "Dítě v nejlepších rukách" (2014) - o zavádění nových postupů a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu

Sborník - Praxe novely o SPOD (2014) - kazutistiky z naší práce pro přijetí novely o SPOD

Provázení rodiny jako dlouhodobý proces (2012)

Vztahový labyrint v náhradní rodině (2012)

Dítě ve výchově příbuzných (2010)

Budování identity dítěte (2008)

Děti a sexualita (2008)

Dospívající dítě v náhradní rodině (2008)

Na jedné lodi (2010) - metodika případových konferencí

Manuál k případovým konferencím (MPSV, 2011)

Příklady táhnou (2012) - sborník kazuistik z případových konferencí 

Romské dítě v náhradní rodině (2008)

Využití arteterapie v náhradní rodině (2008)

Pěstouni mají právo na služby (2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Rozum a Cit