Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

InfoPanel

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC


aktuality podrobně -->

Stalo se

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Příručky a publikace

Sborník kazuistik asistovaných setkání (2017) - „Každý z nás má své kořeny, ne každý však ví, odkud a kam vedou“

Specifika vzdělávání pěstounů z řad příbuzných (2017) - shrnutí osmi let zkušeností svépomocné terapeutické skupiny pro pěstouny - příbuzné

Metodika asistovaného kontaktu (2015) - metodika pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou

Sborník k projektu "Dítě v nejlepších rukách" (2014) - o zavádění nových postupů a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu

Sborník - Praxe novely o SPOD (2014) - kazutistiky z naší práce pro přijetí novely o SPOD

Provázení rodiny jako dlouhodobý proces (2012)

Vztahový labyrint v náhradní rodině (2012)

Dítě ve výchově příbuzných (2010)

Budování identity dítěte (2008)

Děti a sexualita (2008)

Dospívající dítě v náhradní rodině (2008)

Na jedné lodi (2010) - metodika případových konferencí

Manuál k případovým konferencím (MPSV, 2011)

Příklady táhnou (2012) - sborník kazuistik z případových konferencí 

Romské dítě v náhradní rodině (2008)

Využití arteterapie v náhradní rodině (2008)

Pěstouni mají právo na služby (2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Rozum a Cit