Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

InfoPanel

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC


aktuality podrobně -->

Stalo se

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

   

Stalo se11. 10. 2017

Krásná Kutná Hora se stala místem pro naše podzimní celoorganizační setkání, které proběhlo 10.10. (v 10 hodin).
RaCRaC25.9.2017

Zakončili jsme projekt "Terapie místo farmak – terapeutická pomoc náhradním rodinám," který byl finančně podpořen Nadací Terezy Maxové. Té mnohokrát děkujeme, díky ná jsme mohli terapeuticky podpořit pěstounské rodiny v těžké situaci.

Projekt a jeho zdroje výrazně pomohly k rozvoji terapeutických služeb Poradenského centra RaC. Mohli jsme vytvořit podmínky pro vlastní terapeutickou práci s dětmi v NRP a jejich rodinami.


12.9.2017

Na jednání vlády dne 21.8. nebyl přijat návrh, který měl sjednotit systém péče o ohrožené děti a měl zavést věkovou hranici, před jejímž dosažením není možné umisťovat děti do péče v pobytových zařízeních.

Sdílíme článek "Děti bez lásky" Tomáše Trusiny, pěstouna na přechodnou dobu, který na rozhodnutí vlády raguje. Článek k dispozici zde: http://protestant.evangnet.cz/deti-bez-lasky-serial-pokracuje

V článku mj. píše: "Od první půle 60. let se tedy v této zemi dobře ví, že ústavní péče děti v nejranějším věku doživotně a vpodstatě nevratně poškozuje. Nemožnost navázat od nejútlejšího věku trvalý citový vztah, objevovat postupně svět okolo s vědomím bezpečného zázemí dospělých poškozuje rozvoj inteligence, sebedůvěry, v dospělosti hluboce znesnadňuje vztah k okolí a schopnost navázat trvalý vztah."

K rozhodnutí vlády a k celé situaci se také vyjadřuje článek "Ohrožené děti zůstanou v ústavech" serveru A2Alarm, který také rádi sdílme: http://a2larm.cz/2017/08/ohrozene-deti-zustanou-v-ustavech/24.8.2017

Máme volnou kapacitu Doprovázení pěstounských rodin v Plzni a okolí. Zájemci se mohou ozvat vedoucí plzeňské počky Alici Kunešové, doprovazeni@rozumacit.org, 606 616 177.


28.7.2017

Hledáme posilu do týmu - průvodce/průvodkyni pěstounských rodin pro Prahu a okolí.
Více informací naleznete zde


25.7.2017


V rámci spolupráce s Asociací Dítě a Rodina a serverem www.maminka.cz bylo možné pokládat dotazy týkající se pěstounské péče naší terapeutce Jaroslavě Málikové v online poradně. Nyní zde můžete nalézt archiv dotazů a odpovědí.

Možnost položit dotaz byla spojena s tímto článkem o pěstounské péči a kojeneckých ústavech.25.7.2017

Sdílíme rozhovor s pěstounkou na přechodnou dobu, kterou doprovázíme. V článku s názvem "Ministerstvo chystá zrušení kojeneckých ústavů. Nahradit je mají pěstouni" mluví o svých zkušenostech s péčí o tři miminka.

Článek je k dispozici zde


4.7.2017

Už 30. května jsme si užívali rozmarů letního počasí. Vyrazili jsme totiž na teambuildingovou procházku do Divoké Šárky. Bouřka nám náladu nezkazila, právě naopak!

RaC
RaCRaC
30.6.2017

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2016.

Dočtete se v ní, jakým způsobem jsme v roce 2016 podporovali náhradní rodiny, včetně poskytovaných služeb, příběhů podpořených rodin, zdrojů financování i vnitřních proměn organizace.

2.6.2017

Přípravy budoucích náhradních rodičů a podpora osvojitelských rodin
V září odstartujeme přípravy náhradních rodičů ve Středočeském kraji určené zájemcům o osvojení, pěstounskou péči na přechodnou dobu i dlouhodobou pěstounskou péči. V rámci příprav budeme pracovat i se skupinou biologických dětí budoucích náhradních rodičů.

Více informací ke stažení zde

Současně chceme zájemcům o osvojení nabídnout možnost účastnit se klubu náhradních rodičů v Říčanech, kde se mohou setkat s dalšími náhradními rodinami. Po skončení příprav chceme i nadále podporovat skupiny zájemců o osvojení.


Pro více informací:
 • zájemci o to stát se náhradními rodiči mohou kontaktovat Mgr. Lucii Salačovou – tel: 730 151 311, email: salacova@rozumacit.org
 • osvojitelé, kteří již prošli přípravami a chystají se na přijetí dítěte do jejich rodiny, mohou kontaktovat naše Poradenské centrum (tel: 733 102 901, v pracovní dny 9-13 hod, email: poradna@rozumacit.org)  – v rámci Poradenského centra jim můžeme nabídnout podporu a pomoc
  


2.6.2017

Každé dítě by mělo vyrůstat v rodině
Sdílíme zajímavý rozhovor s Markétou Švejdovou a Petarem Erakem, dvěma lektory příprav náhradních rodičů PRIDE, kteří jsou zároveň sami náhradními rodiči.

Rozhovor: http://www.jenprozeny.cz/zena-zivot/52303-kazde-dite-by-melo-vyrustat-rodine

 


15.5.2017

Dobrý start s Rozumem a Citem
Připojujeme se ke kampani "Dobrý start - z rodiny doletí dál." Ta upozorňuje na to, že na 2000 malých dětí ročně své velké životní události nezažije s rodinou, ale v kojeneckém ústavu. Česká republika je jednou z posledních evropských zemí, kde je umisťování malých dětí do ústavů možné. Kampaň směřuje k přijetí zákona, který stanoví věkovou hranici pro umisťování dětí do ústavů.

Spolu s námi se do kampaně můžete zapojit i Vy na webu http://www.dobrystart.cz/ nebo na facebooku https://www.facebook.com/zrodinydoletidal.

vlastovky
vlastovky
vlastovky vlastovky10.5.2017

Rádi sdílíme kampaň „Hlavou zeď neprorazíš,“ která je součástí projektu Naděje pro děti úplňku.
Na webu projeku www.detiuplnku.cz můžete shlédnout film o rodinách s dětmi s těžkou podobou autismu nebo podepsat petici za dostupnější služby pro všechny, co je potřebují.


5.4.2017

Vydali jsme dvě nové publikace k tématu náhradní rodinné péče , které vznikly v průběhu roku 2016. Jsou určené pro odbornné pracovníky, náhradní rodiče i širokou veřejnost.

Sborník kazuistik asistovaných setkání (2016) - „Každý z nás má své kořeny, ne každý však ví, odkud a kam vedou“

Specifika vzdělávání pěstounů z řad příbuzných (2016) - shrnutí osmi let zkušeností svépomocné terapeutické skupiny pro pěstouny - příbuzné

Tyto a dašlí publikace naleznete v sekci Ke stažení.28.3.2017

Rodinám, které doprovázíme, nabízíme také poradensko-terapeutické služby. Jejich nabídku stále rozšiřujeme (vyšetření vztahové vazby, rodinná terapie, supervize, play terapie, práce v hliněném poli, podpůrné skupiny aj.), roste i jejich objem. V roce 2016 objem těchto služeb vzrostl o 40 % v porovnání s rokem 2015.27.3.2017

Nabízíme nové kurzy pro odborníky k tématům NRP.
 • Úvod do problematiky vztahové vazby (attachmentu) – zážitkový seminář (27. 4. 2017)
 • Kontakt dítěte vyrůstajícího v NRP se svou biologickou rodinou - úvod do problematiky asistovaného kontaktu (25. 5. 2017)
 • Úvod do dotykové terapie (5. – 6. 6. 2017)
 • Jak lépe porozumět dítěti v NRP - úvod do problematiky NRP (7. – 8. 6. 2017)
 • Jak komunikovat s dítětem - úvod do problematiky (12. 6. 2017)
Více o jednotlivých kurzech naleznete zde.15.3.2017

Společnost K+B Expert společně se svými zaměstnanci podpořila terapeutické služby Rozum a Cit, z.s.


Pracovníci společností K+B Expert s.r.o., K+B progres, a.s. a expert ČR, s.r.o. se rozhodli věnovat naší organizaci Rozum a Cit, z.s. finanční dar ve výši 30.000,- Kč. Tuto částku navýšila společnost K+B Expert, s.r.o. o dalších 10.000,- Kč.

Dar převzala patronka Rozum a Cit paní Naďa Konvalinková a ředitelka organizace Lucie Pešková. Předání daru proběhlo v příjemném prostředí společnosti K+B Expert s.r.o. za přítomnosti zaměstnanců společnosti. V průběhu setkání zazněly informace o činnosti organizace, které byly doplněny příběhy paní Konvalinkové. Získané finanční prostředky půjdou především na zajištění terapeutických služeb pro rodiny, které se rozhodli vzít si děti do náhradní rodinné péče. Děkujeme. K+B


K+B
14.3.2017

Podpořte Rozum a Cit, z.s. v prodejnách Tesco

Rozum a Cit, z.s. se zapojil do 2. ročníku programu společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“ s projektem „POJEĎTE S NÁMI - LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI Z NÁHRADNÍCH RODIN.“

Díky Vaší podpoře, může jet na tábor s dětmi z náhradních rodin více vyškolených, zkušených mladých lidí, kteří na ně budou mít dost času a poskytnou jim pomoc a péči přesně tak, jak ji potřebují. Děti tak mohou strávit hezký čas v přírodě, spolu s vrstevníky, kteří mají podobné zkušenosti.

Podpořit nás můžete do 4.4.2017 vhozením žetonu k našemu projektu v těchto prodejnách Tesco v Čerčanech, Dolních Břežanech, Sulicích Želivci a Říčanech.
Děkujeme.

Tesco
Po prvním týdnu jsme v Říčanech byli ve vedení.

Více o porgramu na webu: https://pomahame.itesco.cz/12.12.2016

Připojujeme se k petici  za omezení ústavní péče pro nejmenší děti. Tu iniciovaly autorky dokumentu V nejlepším zájmu dítěte Linda Kallistová Jablonská a Irena Hejdová po velké vlně zájmu o film. Petice směřuje k omezení ústavní péče především pro nejmenší děti a za sjednocení systému péče.

Podepsat petici může na webu každý, kdo s jejím obsahem souhlasí. http://e-petice.cz/petitions/petice-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti.html?country=cz
Po kliknutí na odkaz na stránce vpravo vedle textu petice vyplňte své údaje. Během několika minut Vám na zadanou e-mailovou přijde potvrzovací e-mail. Otevřete ho a klikněte na odkaz v něm. Tím svůj podpis potvrdíte.8. 11. 2016

Zveme vás na benefiční koncert pro děti z pěstounských rodin, který proběhne 19.11. od 17 hod v Čáslavi. Děkujeme Náboženské obci Církve československé husitské v Čáslavi za poskytnutí prostor a Anně Provazníkové za organizaci.

Pozvánka ke stažení zde
19. 9. 2016

Nově nabízíme supervize pro odborníky z oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Supervize je jedním z nástrojů pro dobré fungování organizace. V bezpečném prostředí bez hodnocení naplňuje supervidovaným potřebu sdílet a přemýšlet o jejich náročné práci, hledat nové přístupy, řešení i poučení. Supervize povede zkušená certifikovaná supervizorka Mgr. Jaroslava Máliková.

Podrobnosti k dispozici zde
13. 9. 2016

Na začátku září jsme se stali partnery projektu "Terapie místo farmak - terapeutická pomoc náhradním rodinám," který finančně podporuje Nadace Terezy Maxové dětem. V rámci projektu budeme realizovat vyhodocování vztahové vazby a následné terapeutické služby. Děkujeme Nadaci Terezy Maxové dětem za podporu.


13. 9. 2016

Jedno dítě z rodiny, kterou doprovázíme, navštěvuje Školičku SÁMOVKA. Je to mateřská škola určená pro děti v náhradních rodinách. Formou a obsahem vychází vstříc specifickým potřebám dětí, které jejich zážitky v raném věku mohou limitovat při vstupu do běžného kolektivního zařízení. Ve snaze vyhovět lépe potřebám pěstounů nyní dětem zajištuje i obědy a připravuje prodloužení provozu do odpoledních hodin.

Školička SÁMOVKA pořádá Dny otevřených dveří ve dnech 21. září a 12. a 20. října.
Více informací k dispozici na webových stránkách.


13. 9. 2016

Zveme vás na Den otevřených dveří, který pořádáme v Plzni 14. října 2016. Budete zde mít možnost seznámit se s činností naší organizace, poznat naše pracovníky a možnosti další spolupráce. Za Rozum a Cit, z. s. se zúčastní Lucie Pešková, výkonná ředitelka, Lucie Salačová, metodička, a tým pracoviště Plzeň.

Pozvánka s detaily k dispozici zde


Plzeňské pracoviště dále zve pěstouny na vzdělávácí kluby dne 12. října. Proběhnou celkem 4 kluby s různými tématy a různými lektory - každý si bude moci vybrat podle svého zájmu. Více informací u Vašich průvodců.


7. 9. 2016

Do poslanecké sněmovny byla předána ke schválení změna zákona o státní sociální podpoře, dle které již pěstouni na přechodnou dobu nebudou moci čerpat zároveň k pěstounským dávkám rodičovský příspěvek. Sdílíme vysvětlení ze stránek ombudsmanky.

Odstranění souběhu odměny pěstouna a rodičovského příspěvku u pěstounů na přechodnou dobu.


Ochránkyně se setkala s případy, kdy osvojitelé převzali dítě do své péče od pěstounů na přechodnou dobu. Pokud těmto pěstounům vyplácel úřad práce rodičovský příspěvek v maximálních částkách, nemohli pak osvojitelé volit čerpání dávky alespoň do tří let dítěte, protože většina příspěvku už byla vyčerpána. Pěstouni, jimž bylo dítě svěřeno na přechodnou dobu, tak pobírali dvě dávky sloužící stejnému účelu – dávku pěstounské péče a rodičovský příspěvek. Podle ochránkyně jde o nespravedlnost, která vyplynula ze stávající právní úpravy. V některých případech mohlo dojít k tomu, že pěstoun na přechodnou dobu vyčerpal celý rodičovský příspěvek, takže osvojitelé, kterým bylo dítě svěřeno do trvalé péče, už na něj neměli nárok. Jestliže chce stát podporovat svěřování dětí do stabilního rodinného prostředí, měl by podle ochránkyně náhradním rodičům přiznat odpovídající hmotné zabezpečení. Na její doporučení nyní ministerstvo navrhuje zrušit možnost čerpání rodičovského příspěvku pěstouny na přechodnou dobu.

Více informací k dispozici na stránkých ombudsmanky


5. 9. 2016

Před prázdninami Rozum a Cit vyrazil na jednodenní teambuilding na řece Sázavě. Stihli jsme zažít příjemné sluníčko i dešťovou průtrž a kroupy.
RaC RaC29. 8. 2016

Kolegyně a kolegy z OSPOD zveme na profesní neformální setkání zaměřené hlavně na sdílení zkušeností z doprovázení pěstounských rodin. Setkání proběhne 13.9. od 10 do 15 hod v Praze.

Konkrétní témata a další podrobnosti k dispozici zde


Dále zveme všechny kolegyně a kolegy z neziskových organizací na podobné setkání, kde bude prostor posdílet zkušenosti z doprovázení náhradních rodin. Setkání proběhne 21.10. od 10 do 15 hod v Praze.

Podrobnosti k dispozici zde


2. 8. 2016

Vydali jsme výroční zprávu naší organizace za rok 2015.

Výroční zpráva k dispozici zde2. 8. 2016

Hledáme průvodce pěstounských rodin
pro regiony Praha, Benešov, Plzeň, Kutná Hora a Říčany.

Inzerát k dispozici zde
18. 7. 2016

Pěstounská péče na přechodnou dobu je stále živé téma – reakce na tiskové zprávy vydané ČTK

Téma pěstounské péče na přechodnou dobu je stále aktuální a vnímáme, že je důležité informovat veřejnost o významu tohoto druhu pěstounské péče, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, které mohou uškodit především ohroženým dětem svěřovaným do náhradní rodinné péče. Z tohoto důvodu souhlasíme s vyjádřením Asociace Dítě a Rodina,
reagujícím na tiskovou zprávu Univerzity Palackého v Olomouci .
6. 6. 2016

Reagujeme tímto na článek
JUDr. Marie Vodičkové "Traumat se nebojíme, na city nehledíme" ze dne 26. 5. 2016 . Vzhledem ke skutečnosti, že jsou v článku citovány zprávy, ve kterých jde o citlivé údaje, článek se týká konkrétních osob, jsme přesvědčeni, že jde o zcela zásadní porušení zákonem dané povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Celá reakce k dispozici zde


6. 6. 2016

V sobotu 7. května 2016 jsme v rámci služby Odlehčení vyjeli s dětmi z regionu Benešov do Votic na výlet. Společně jsme se vydali naučnou stezkou "Kolem Votic za poznáním". Cesta vedla z náměstí kolem židovského hřbitova, přes vrch Větrov s kapličkou sv. Vojtěcha, kolem dráhy motokrosu (probíhalo zde mistrovství) k Šibeničnímu vrchu. Po cestě byl čas na povídání, hry i lovení kešky. Panovala hezká atmosféra, měli jsme krásné počasí a výlet jsme si všichni moc užili.

RaC RaC

 

30. 5. 2016

Zveme vás na zážitkový seminář s názvem Úvod do problematiky vztahové vazby (attachmentu). Ten proběhne 22. 6. 2016  v našich prostorách v Praze, Nuslích.

Jde o akreditovaný seminář MPSV, kde se budeme věnovat tématu attachmentu - základní vztahové vazbě (či citovému přilnutí) k blízké osobě, a to z pohledu přijatého dítěte i samotných účastníků.

Více o semináři zde

 

30. 5. 2016

Zveme vás na zážitkový seminář s názvem Budování identity – mluvme o biologické rodině dítěte, který proběhne 14. 6. 2016 v našich prostorách v Praze, Nuslích.

Jde o akreditovaný seminář MPSV, kde se zážitkovou formou budeme zabývat otázkami, jako např. jak vhodně mluvit s dětmi o jejich rodičích či jako pomoci dětem budovat jejich identitu.

Více o semináři zde

 


16. 5. 2016

Zúčastníme se semináře „Sociálně-právní ochrana dětí v psychiatrické nemocnici,“ který proběhne 20.6. na Vyšší odborné škole Jabok. Naše metodička Lucie Salačová zde vystoupí s příspěvkem na téma náhradní rodinné péče v kontextu dětí v psychiatrické nemocnici.

Seminář pořádá Lumos, pozvánka je ke stažení zde

 

9. 5. 2016

Dne 18. 4. 2016 jsme se zúčastnili konference s názvem „Jak dětství ovlivňuje dospělost“, kde americký psycholog Jonathan Baylin, a česká psychoterapeutka Petra Winette, představili nejnovější poznatky z výzkumu mozku v souvislosti s raným traumatem dítěte.

Konferenci zahájila ministryně  Michaela Marksová, která zdůraznila potřebu reformy současného systému péče o ohrožené a opuštěné děti ve prospěch rodinné péče. Za Rozum a cit, z.s. se konference zúčastnili vedoucí doprovázení Martin Galbavý a průvodkyně rodin v Plzni Julia Preclíková.

Během samotných přednášek nás doktor Baylin a doktorka Winnete provedli jednotlivými zákoutími mozku a umožnili nám nahlédnout do jeho složitého vývoje. Díky tomu můžeme lépe porozumět tomu, co se odehrává ve zraněné mysli dítěti či dospělého. Dozvěděli jsme se hodně informací o vlivu rodičovské péče na vývoj mozku a o následcích špatné péče, které si dítě přenáší do dospělého života.

Zároveň nám doktor Baylin předal své zkušenosti s konkrétními způsoby terapeutické léčby dětí a dospělých, a ukázal nám, že je toto trápení možné léčit. Neboť jak na konferenci zaznělo, „v genech zůstává chuť po šťastném životě“.

Materiály ze semináře jsou k dispozici ke stažení na stránkách pořádající organizace Natama.

 


4. 5. 2016

Zveme na akce pro mladé lidi v náhradní rodinné péči. O aktuálních akcích průběžně informujeme.

RaC


1. 5. 2016

V květnu jezdíme Do práce na kole. Do 8. května se také můžete zapojit.


13. 4. 2016

Hledáme průvodce pěstounských rodin pro Praha a okolí na zkrácený úvazek.
Inzerát ke stažení zde.

 

30. 3. 2016

Dokončili jsme přípravu budoucích náhradních rodičů v Praze

Díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem a spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a MPSV jsme v únoru 2016 dokončili cyklus příprav pro budoucí náhradní rodiče v systému PRIDE. Se skupinou čtrnácti lidí rozhodnutých pečovat o děti, o které se nemohou postarat jejich biologičtí rodiče, jsme se scházeli každý týden od začátku listopadu 2015. Pomocí teoretických informací a praktických zážitkových technik jsme je připravovaly na možné situace, které je mohou při náhradním rodičovství potkat.

Více informací o průběhu příprav a zpětné vazby účastníků jsou k dispozici zde


15. 2. 2016

V roce 2016 nabízíme šest seminářů a jeden vzdělávací víkend pro pěstouny na přechodnou dobu. Kompletní nabídku naleznete zde.

 

10. 2. 2016

Děti musí mít v prvním roce života bezpečného člověka, jinak se špatně vyvíjí. Nejčastější jsou poruchy chování, např. agresivita a lhaní. Tvrdí to psycholožka Jana Kovařovicová v pořadu DVTV - video ke shlédnutí zde.

 

10. 2. 2016

Sdílíme kampaň organizace IQ Roma servis Ara diskriminacija, jejímž cílem je čelit diskriminaci, mj. podporou aktivního podávání podnětů na vhodné instituce a informováním o právech diskriminovaných. K dispozici je facebooková skupina ARA DISKRIMINACIJA! a tyto dokumenty:

 

18. 1. 2016

Kompletní nabídku vzdělávacích akcí pro náhradní rodiny v roce 2016 si můžete stáhnout zde. Některé akce jsou otevřené i pro rodiny, které nemají sepsadnou dohodu s Rozumem a Citem.

 

 

6. 1. 2016

Rozum a Cit můžete nově podpořit nákupem na internetu přes portál GIVT. Stačí na adrese www.givt.cz vybrat svůj oblíbený eshop, nastavit Rozum a Cit jako podpořenou organizaci a dále pokračovat v nákupu jako obvykle. Cena nákupu se nezvýší a Rozum a Cit obdrží část Vámi utracené částky.

Rozum a Cit na severu GIVT:

RaC

Jak to celé funguje:


16. 12. 2015

V novém roce chystáme další akce pro odborníky věnující se NRP. Z nejbližších akcí se můžete hlásit na:
 • supervizi facilitátorů 27. ledna (více zde)
 • dvoudenní seminář "Jak zorganizovat případovou konferenci" 15.-16. března (více zde)
 • pětidednní výcvik „Jak facilitovat případovou konferenci" začínající v dubnu (více zde)
 • dvoudenní zážitkový seminář "Jak lépe porozumět dítěti v NRP" 9.-10. března (více zde)

 

14. 12. 2015

Na konci října proběhlo jubilejní 40. setkání naší pražské svépomocné skupiny pro pěstouny - příbuzné svěřených dětí. Setkání se neslo ve znamení oslav pětiletého fungování skupiny a úspěchů pěstounů prarodičů, z nichž někteří navštěvují skupinu od jejího vzniku.

Účastníci společně popsali balónky hesly, která jejich setkávání vystihují, vzduchem pak létalo např. odreagování, sdílení pocitů, odlehčení od starostí či nápis "nemluvit špatně o rodičích".

RaC RaC
RaC RaC

 

2. 12. 2015

Organiazce Kruh rodiny, o.p.s. spustila webové stránky zaměřené na práva dětí v náhradní rodinné péči.

Webové stránky www.naseprava.cz slouží jako hlavní informační a komunikační nástroj osvětové kampaně. Dětem, pěstounům i pracovníkům doprovázejících organizací poskytují především praktické informace týkající se práv dětí, se zvláštním přihlédnutím k problematice náhradní rodinné péče. Jsou to zejména právo na kontakt s biologickou rodinou, právo na svou identitu, právo vyjádřit svůj názor v  rozhodovacích procesech, právo na soukromí, právo na rovné příležitosti atd.

Nase prava

Informace jsou prezentovány formou otázek a odpovědí, k dispozici je také on-line poradna. Na závěr si může každý své získané vědomosti ihned otestovat, děti z pěstounských rodin mohou soutěžit o hodnotné ceny.

 

30. 11. 2015

Obdrželi jsme milé poděkování.

RaC

 

 

23. 11. 2015

Asociace Dítě a Rodina vydala reakci na prohlášení Federace dětských domovů ČR k tématu transformace systému péče o ohrožené děti. Asociace Dítě a Rodina sdružuje 30 neziskových organizací působících v oblasti péče o ohrožené děti.

Reakce obsahující i samotné prohlášení je ke stažení zde

 

10. 11. 2015

Přinášíme "Příběhy s dobrým koncem" - tři krátké kazuistiky z naší poradenské činnosti pro náhradní rodiny.

 

2. 11. 2015

Na zkrácený úvazek hledáme průvodce pěstounských rodin pro Prahu a okolí.

Podrobnosti zde

 

9. 10. 2015

V zářijovém vydání časopisu Moje psychologie vyšel v rámci reportáže Sedm statečných článek o paní Míle Sehnalové. Ta jako pěstounka sama vychovala osm dětí a Rozum a Cit měl tu čest ji u toho poslední roky doprovázet.

Článek ke stažení zde

 

9. 10. 2015

Zveřejňujeme aktualizovanou verzi metodiky Asistovaného kontaktu, která popisuje postup potkávání dětí v náhradní péči s jejich biologickou rodinou.

Metodika ke stažení zde

 

14. 9. 2015

Chystáte se k soudnímu jednání o svěření dítěte do Vaší pěstounské péče? Seznámíme Vás s jednou novinkou, která Vám umožní pobírat dávky pěstounské péče v co nejkratším možném termínu:

Poproste soudce, aby do výroku rozsudku uvedl datum, od kdy je Vám dítě svěřené do péče (tedy alespoň od data, kdy je rozsudek vynesen). Nárok na dávky pěstounské péče Vám pak vznikne již od tohoto data, i kdyby se třeba rodiče dítěte odvolali nebo pokud by se protahovalo doručování rozsudku rodičům, tedy i datum nabytí právní moci rozsudku. Vyplývá to z metodického pokynu Generálního ředitelství Úřadu práce ČR z července roku 2015. Před tímto pokynem byly dávky pěstounské péče přiznávány až po nabytí právní moci rozsudku o pěstounské péči.

Další časté dotazy a odpovědi na ně naleznete v sekci "Vaše dotazy"

 

30. 6. 2015

V červnu byla založana Asociace Dítě a Rodina sdružující organizace působící v oblasti péče o ohrožené děti. Rozum a Cit je jednou ze sedmi zakládajících organizací. 

V situaci, kdy je základní právo dítěte na dětství prožité přednostně v prostředí biologické či náhradní rodiny velmi často zpochybňováno a relativizováno, přicházejí zakládající organizace se snahou ochránit pozitivní změny v legistativě a zajistit jejich pokračovní.

Hlavní cíle Asociace:

 • Aby každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah. 
 • Aby dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině.
 • Aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní rodině.
 • Aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče.
 • Aby byl dostatek kvalitních pěstounů všech specializací.
Asocicace ke svému vzniku vydala tiskovou zprávu (ke stažení).

 

24. 6. 2015

Vydali jsme výroční zprávu za rok 2014. Je k dispozici ke stažení zde.

 

24. 6. 2015

Realizovali jsme třídenní školení metodik dobré praxe NRP. Naši lektoři na začátku června provedli 16 účastníků tématy "Vztahový labyrint v NRP" a "Dítě ve výchově příbuzných", řešily se rozdíly mezi klasickou a příbuzenskou pěstounskou péčí, identita člověka, kontinuita vztahů, osobní historie dítěte, kontakt s biologickou rodinou, rizika a další témata.

Školení proběhlo v rámci několikaletého projektu Centrum náhradní podpory náhradní rodinné péče, který je realizován díky finanční podpoře Nadace Sirius.

 

29. 5. 2015

Stalo se Vám, že Vám v tomto měsíci přišla nečekaně nižší odměna pěstouna?

Je to způsobeno zálohami na daně. Každá odměna pěstouna je „daněna“, daně (přesněji měsíční zálohy na daně) odvádí úřad práce. V březnu se podávala daňová přiznání (ve většině případů je podával za pěstouny úřad práce), v dubnu byly na tomto základě spočítány nové zálohy na daně, a ty jsou nyní odečítány od odměny pěstouna. To, že u někoho jsou nyní odvody na daně vyšší, může být způsobeno třeba tím, že si pěstoun začal přivydělávat, ale i tím, že nevyplnil na úřadu práce tzv. růžové prohlášení, a tím mu nejsou v tomto roce uplatňovány slevy na daních (například odpočty za děti).

Proto je potřeba, aby tito pěstouni došli dodatečně na úřad práce růžové prohlášení podepsat, a tím se jim odměna pěstouna opět zvedne. To, co jim bylo pokráceno za duben a dále, dostanou v příštím roce zpět, opět při ročním zúčtování daní.

 

27. 5. 2015

Zapojili jsme se do soutěže Do práce na kole. Naše kolegyně Lenka Hryzová celý květen jezdila do práce na kole, ať už to bylo do Říčan či do Prahy.

 

11. 5. 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo kampaň Právo na dětství. Ta informuje o právech dětí a cílí na odborníky, laickou veřejnost i děti samotné.

Kampaň vítáme a věříme, že pomůže zpřesnění pohledu (nejen) na pěstounskou péči.

Více na stránkách MPSV nebo na webu kampaně www.pravonadetstvi.cz.

 

11. 5. 2015

Od dubna do června probíhá letošní první běh pětidenního výcviku pro facilitárory případových konferencí. Jde o akreditovaný výcvik, jehož absolventi získají dovednosti pro řízení případových konferencí.

Chystáme také podzimní běh výcviku. Aktuální informace naleznete zde.

 

25. 2. 2015

V rámci aktuální diskuze připojujeme naši zkušenost s pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dětem svěřeným do náhradní rodinné péče a jejich rodinám se věnujeme již od roku 2000, máme tedy mnoho profesních a lidských zkušeností.

Tisková zpráva ke stažení zde

 

11. 2. 2015

Zúčastnili jsme se semináře o tématu odsouzených rodin. Věnovali jsme se zde vztahům mezi dětmi a jejich rodiči ve výkonu trestu. Seminář pořádaný o.s. Za branou se konal 29.1.  v Praze.

Více o semináři zde

O problemtaice kontaktu dětí s odsouzenými rodiči píše server iDNES zde

 

11. 2. 2015

Přinášíme veřejnosti metodiku asistovaného kontaktu dítěte s biologickou rodinou v pojetí Rozumu a Citu.

Metodika ke stažení zde

 

4. 2. 2015 

Lektorovali jsme celodenní seminář "Předávání dítěte z přechodné pěstounské péče", který proběhl 24. ledna v Jindřichově Hradci. Akci pořádalo Centrum pro rodinu Okénko.

Více o semináři zde

 

2. 2. 2015

Chcete se stát náhradními rodiči s Rozumem a Citem? 

Podívejte se na nový letáček o možnosti absolvovat povinnou přípravu zájemců o náhradní rodinnou péči s Rozumem a Citem.

 

2. 2. 2015

Vydali jsme sborník "Dítě v nejlepších rukách" - zavádění nových postupů a metod práce do systému pěstounské péče na přechodnou dobu.

Sborník ke stažení zde

 

15. 12. 2014

V rámci projektu "Dítě v nejlepších rukách" jsme uspořádali kulatý stůl, kde jsme představili výsledky naší práce při podpoře pěstounů na přechodnou dobu v rámci tohoto projektu.

Účastníci si mohli poslechout zkušenosti našich pracovníků i dvou pěstounek na přechodnou dobu. Byly vyzdviženy přínosy pěstounské péče a došlo k diskusi nad kroky, které je potřeba v této oblasti dále podniknout.

Rozum a Cit

 

8. 12. 2014

Dnes jsme uspořádali setkání neziskových organizací pracujících v oblasti náhradní rodinné péče. Setkání se zúčastnilo více jak dvacet zástupců velkých i malých neziskových organizací, které doprovází náhradní rodiny a poskytují jim další služby.

Došlo tak k cennému propojení zkušeností jednotlivých organizací a sdílení přístupů pro co nejlepší podporu dětí v náhradních rodinách a jejich náhradních rodičů.

 

5. 11. 2014

Vydali jsme sborník přinášející kazuistiky proměny naší práce po přijetí novely o sociálně-právní ochraně dětí. Představujeme naši zkušenost s tím, jak se proměnila pěstounská péče po
1. lednu 2013. 

Nemáme ambice postihnout všechny změny systému a nebudeme tvrdit, že náš pohled je naprosto objektivní. Náš pohled bude pohled z terénu, pohled lidí, kteří se každý den setkávají s pěstouny a s dětmi jim svěřenými, pohled lidí snažících se pomáhat tam, kde je to třeba.

Sborník ke stažení zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Rozum a Cit