Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

InfoPanel

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC


aktuality podrobně -->

Stalo se

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Vzdělávání náhradních rodin

Jedná se o průběžné vzdělávání, povinné pro pěstouny ve všech typech péče, tedy pro pěstounskou péči dlouhodobou a na přechodnou dobu i pro pěstouny, kteří jsou blízkými osobami svěřeného dítěte (tzv. příbuzenská péče) a to v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Při sestavování vzdělávací nabídky vycházíme především z potřeb pěstounů i jejich dětí svěřených do náhradní rodinné péče, s přihlédnutím ke složení našeho klientského portfolia. Jednotlivé vzdělávací programy tematicky zaměřujeme na rozvoj vybraných klíčových kompetencí pěstouna a zvyšování kvality výkonu pěstounské péče.

Od roku 2013 náhradní rodič získává během roku 24 vzdělávacích hodin. Vzdělávací hodinou se myslí 60 minut. Nemusí být nutně plněno u organizace, kde má náhradní rodina sepsanou Dohodu o spolupráci. V Rozum a Cit, z. s. jsou vzdělávací hodiny rozděleny takto:

Klub pro náhradní rodiče 3 vzdělávací hodiny
Jednodenní seminář 6 vzdělávacích hodin
Letní pobyt 24 vzdělávacích hodin

Výhodou při účasti na akcích pořádaných Rozum a Cit, z s. je cena a fakt, že témata jsou připravena podle individuálních potřeb většiny rodin v regionu. Kluby a semináře jsou pro dohodové klienty zdarma (bez stravy). Pokud má náhradní rodič zájem se přihlásit na akci, která je vícedenní, přispívá si na ubytování a stravu. Cena je vždy vypočítána předem, na základě vyplněné přihlášky.

Účast na seminářích a letních pobytech je otevřená i pro náhradní rodiny, které nemají sepsanou Dohodu o spolupráci se  Rozum a Cit, z. s., a také pro adoptivní rodiče.

 

Ceník 

Klienti RaC
Klub (3 hodiny) zdarma
Seminář (6 hodin) zdarma (bez oběda)
Víkend s nocí (18 hodin) zdarma, záloha na stravu 1000,-/rodina - stravné platí klient
Letní pobyt (24 hodin) zdarma, záloha na stravu 1000,-/rodina - stravné platí klient

 

Nedohodoví klienti, jejich partneři a děti
Klub (3 hodiny) 600,- dospělý/300,- dítě
Seminář (6 hodin) 1.200,- dospělý/600,- dítě (bez oběda)


Nabídka vzdělávacích programů pro pěstouny, r. 2019

 © Rozum a Cit